Úvod > Firmy a služby > Vzdelávanie

Vzdelávanie, vzdelávacie inštitúty a školy v Partizánskom a okolí

Detské jasle- Marta Jančichová

Denná, poldenná a hodinová starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov.

  • Vzdelávanie
  • Partizánske

Vzdelávacia agentúra Swallow

Rekvalifikačné kurzy akreditované MŠ SR.
Beauty techniky: Kozmetička, Klasická masáž, Vizážistka, Nechtový dizajn, Kaderníčka, Základy pedikúry.
Ostatné kurzy: Opatrovateľstvo, NJ pre opatrovateľky, Aranžovanie kveto

  • Vzdelávanie
  • Partizánske

MJB Communication, spol. s r.o., vzdelávacie kurzy

Spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých a vykonáva poradensko - vzdelávaciu činnosť. Našim účastníkom chceme ponúknuť vzdelanie na európskej úrovni i s použitím atypických vzdelávacích foriem.

  • Vzdelávanie
  • Partizánske