partizanske.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

ZŠ, Základná škola Veľké Bielice v Partizánskom

ZŠ, Základná škola Veľké Bielice, Športovcov 372/21, 958 01 Partizánske, 038/ 740 95 59, skola@zsvbielice.edu.sk

Základná škola Veľké Bielice

ZŠ, Základná škola Veľké Bielice v Partizánskom

ZŠ, Základná škola Veľké Bielice, Športovcov 372/21, 958 01 Partizánske, 038/ 740 95 59, skola@zsvbielice.edu.sk

Adresa: Športovcov 372/21, 958 01 Partizánske
Telefón: 038/ 740 95 59 - riaditeľka, 7409 351 - školská jedáleň
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: skola@zsvbielice.edu.sk
Základná škola Veľké Bielice

Základná škola sa nachádza v miestnej časti Veľké Bielice v tichom, príjemnom prostredí so školským dvorom, športovým areálom a množstvom zelene. K základnému vybaveniu školy patrí telocvičňa, Školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň.

PONUKA ŠKOLY:

* možnosť navštevovať ŠKD pred vyučovaním a v popoludňajších hodinách;
* stravovanie v školskej jedálni;
* integráciu detí so špecifickými poruchami učenia;
* vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a od 6. ročníka ruský jazyk;
* krúžkovú činnosť – v tomto školskom roku pracuje 11 krúžkov;
* pre žiakov 1. - 4. ročníka základný a zdokonaľovací plavecký výcvik;
* pre žiakov 1. - 4. ročníka pobyt v škole v prírode;
* prácu s počítačmi v modernej počítačovej učebni s prístupom na internet;
* prípravu žiakov na súťaže a predmetové olympiády;
* súťaže triednych kolektívov v zbere odpadových surovín, v úprave svojich tried;
* organizovanie odborných exkurzií, školských výletov a kultúrnych podujatí;
* nové formy vyučovania zamerané na rozvoj kreativity žiakov;
* služby a činnosť výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga;
* zodpovedná príprava žiakov na Monitor 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy;
* realizácia projektu Komparo pre žiakov 5. a 9. ročníka;
* zodpovedné poskytovanie informácií a poradenstva pre ďalšie štúdium na stredných školách;
* organizovanie Dňa otvorených dverí pre rodičov, účasť rodičov na vyučovacích hodinách;
* spoluprácu rodiny a školy založenú na vzájomnom aktívnom partnerstve;

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Základná škola Veľké Bielice

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Webyshopping

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Brodzany, Čereňany, Chalmová, Chynorany, Krásno, Malé Bielice, Malé Uherce, Návojovce, Oslany, Skačany, Veľké Uherce, Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang